Komunikat archiwalny

Zapraszamy do grupy roboczej 'RODO dla NGO'

W związku z organizowanymi w ostatnim czasie seminariami oraz kierowanymi do Centrum Obywatelskiego zapytaniami w przedmiocie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

Zapraszamy do grupy roboczej 'RODO dla NGO'
Fot. Pixabay

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tzw. RODO, wychodzimy na przeciw Państwa oczekiwaniom i zapraszamy do udziału w Grupie roboczej "RODO dla NGO".

Działalność grupy opierała się będzie na cyklicznych spotkaniach, organizowanych w ramach potrzeb oraz możliwości organizacyjnych (1 - 2 razy w miesiącu), w trakcie których mogliby Państwo wymieniać się swoimi doświadczeniami, pomysłami, problemami, zastosowanymi rozwiązaniami, itd. Będzie to również dogodna forma, aby na bieżąco zapoznawać się z wytycznymi, jeżeli takie będą się ukazywać ze strony Organów. W spotkaniach Grupy uczestniczyli będą mentorzy - prawnicy, służący Państwu możliwością konsultacji czy porady. Oczywiście, jeżeli pojawią się inicjatywy również w innym obszarach postaramy się uwzględnić w pracach Grupy.

Jako, że RODO zakłada stały nadzór z Państwa strony nad prawidłowością stosowanych u Was procedur oraz ich aktualizację zgodnie z dostrzeżonymi problemami, udział w Grupie pozwoli Państwu na bieżąco konsultować swoje wątpliwości.

Oczekujemy na Państwa zgłoszenia drogą mailową: centrum@krafos.pl lub telefonicznie: 669 528 381 w terminie do dnia 25 czerwca 2018 roku.

Pierwsze spotkanie grupy roboczej RODO wstępnie planowane jest na początek lipca 2018 roku. Dokładna data i godzina będzie uzależniona od ilości zgłoszeń.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Grabek-Niekraszewicz
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się