Informacje z Biura MOWIS

Dołącz do akcji #jestem3sektor

Zapraszamy krakowskie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do włączenia się w akcję społecznościową „#jestem3sektor”. Organizatorzy akcji chcą pokazać, jak wiele usług publicznych zapewnianych jest przez NGO oraz jak liczny i różnorodny jest krakowski III sektor. 

Unieważnienie III etapu otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego w formie wsparcia pn. „Fundusz wkładu własnego”

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że zarządzeniem nr 2333/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 września 2018 r. unieważniony został III etap otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego w formie wsparcia pn. "Fundusz wkładu własnego".

Spotkania z NGOs działającymi w sferze kultury - 21 i 27 września

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na spotkania o charakterze konsultacyjno-informacyjnym, które odbędą się 21 i 27 września br.

Nowa grupa tematyczna w CO

W Centrum Obywatelskim działa nowa grupa tematyczna dotycząca opieki oraz pomocy zwierzętom.

Podczas cyklicznych spotkań poruszane są kwestie związane z pomocą zwierzętom oraz podjęte zostają próby wzajemnego współdziałania, aby poprawić ich los. Spotkania mają również na celu wzajemną wymianę doświadczeń, wiedzy oraz pomysłów na możliwe do zrealizowania działania.

Stowarzyszeniowy zestaw ABC - zapraszamy na szkolenie

Czy wraz ze znajomymi zastanawiacie się nad realizacją wspólnego przedsięwzięcia, macie wspólne pasje, zainteresowania? Czy chcielibyście zorganizować grupę o podobnych poglądach, celem rozwoju, wymiany poglądów, doświadczenia oraz realizacji swoich zamierzeń?

Oczywiste jest, że grupa osób może zdziałać więcej i w większym stopniu kształtować rzeczywistość niż pojedyncza osoba. Stąd może warto rozważyć powołanie Stowarzyszenia.

 

Newsletter
newsletter
Zapisz się