DORADZTWO W CENTRUM OBYWATELSKIM

Doradztwo realizowane jest w modułach tematycznych:

 • kwestii formalno-prawnych,
 • finansowych,
 • organizacyjnych,
 • strategicznych,
 • społecznych,
 • dotyczących współpracy międzysektorowej,
 • wolontariatu,
 • promocji,
 • pozyskiwania środków na realizację inicjatyw,
 • pomoc w zakładaniu ngo, w tym procedury zakładania i rejestracji organizacji pozarządowych,
 • pomoc w rozwoju realizacji inicjatywy obywatelskiej,
 • rozliczanie zadań publicznych, przygotowanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej,

ale również innych zakresach zgłaszanych przez beneficjentów.

 

KraFOS logo

Pokaż metkę
Autor: Marta Grabek-Niekraszewicz - CENTRUM OBYWATELSKIE
Osoba publikująca: Marta Grabek-Niekraszewicz
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie