DORADZTWO W CENTRUM OBYWATELSKIM

Doradztwo realizowane jest w modułach tematycznych:

 • kwestii formalno-prawnych,
 • finansowych,
 • organizacyjnych,
 • strategicznych,
 • społecznych,
 • dotyczących współpracy międzysektorowej,
 • wolontariatu,
 • promocji,
 • pozyskiwania środków na realizację inicjatyw,
 • pomocy w zakładaniu NGO, w tym procedury zakładania i rejestracji organizacji pozarządowych,
 • pomoc w rozwoju realizacji inicjatywy obywatelskiej,
 • rozliczania zadań publicznych, przygotowania sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych formularzy ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych oraz nowych zasad rozliczania zlecanych zadań publicznych dla otwartych konkursów ofert ogłaszanych od 1 marca 2019 roku,
 • prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej, ale również w innych zakresach zgłaszanych przez beneficjentów.

KraFOS logo

Pokaż metkę
Autor: Marta Grabek-Niekraszewicz - CENTRUM OBYWATELSKIE
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie