CENTRUM OBYWATELSKIE - SZKOLENIA

Organizowane w Centrum szkolenia mają na celu zwiększenie poziomu wiedzy oraz kompetencji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz obywateli działających na rzecz Krakowa i jego mieszkańców.

Szkolenia organizowane są m.in. w zakresach:

 • kwestii formalno-prawnych,
 • finansowych,
 • organizacyjnych,
 • strategicznych,
 • społecznych,
 • dotyczących współpracy międzysektorowej i sieciowania,
 • wolontariatu,
 • promocji,
 • pozyskiwania środków na działalność ngo,
 • pomoc w zakładaniu ngo, w tym procedury zakładania i rejestracji organizacji pozarządowych,
 • rozwój ngo,
 • zarządzanie w ngo,
 • rozliczanie zadań publicznych, przygotowanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej,
 • liderstwo,
 • nowe technologie.

Szkolenia organizowane mogą być również w innych zakresach zgłaszanych przez beneficjentów.

 

KraFOS logo

Pokaż metkę
Autor: Marta Grabek-Niekraszewicz - CENTRUM OBYWATELSKIE
Osoba publikująca: Marta Grabek-Niekraszewicz
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie