górne tło

CENTRUM OBYWATELSKIE - INKUBATOR NGO

Inkubator jest przestrzenią, w której z pomysłu rodzą się organizacje. Osoby lub grupy pragnące sformalizować swoje działania, uzyskują wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc, zarówno w opracowaniu koncepcji jak i przygotowania dokumentów do rejestracji podmiotu. Wspieramy również organizacje tak aby ich działania były coraz bardziej profesjonalne i przynosiły coraz więcej efektów.

Każdy, kto ma pomysł na zrealizowanie działania na rzecz Krakowa i jego mieszkańców ale poza pomysłem, nie posiada wiedzy, narzędzi, koncepcji, jak ów pomysł zrealizować, uzyska w Centrum wsparcie i zaplecze aby od pomysłu przejść do czynu. Inkubator to przestrzeń, w której ów pomysł łączy się z fachową wiedzą i doświadczeniem eksperckim specjalistów Centrum a, organizacja, grupa bądź osoba korzystająca z tej formy wsparcia zostaje przeprowadzona od pomysłu do realizacji, bez jednoczesnego wyręczania, lecz w formie specjalistycznego partnerstwa, dyskretnego towarzyszenia. Dzięki temu działanie ma nie tylko wymiar realizacyjny ale i edukacyjny, bowiem organizacja, grupa bądź osoba uczą się będą poprzez autentyczne działanie. W ramach inkubatora pomocą służą również coachowie, mentorzy i eksperci – adekwatnie do potrzeb.

W ramach Inkubatora oferujemy również wsparcie techniczne dla organizacji:

Aby dołączyć do Inkubatora wypełnij formularz:

https://forms.gle/D34VsHXsc2iXXRSeA

Inkubator

KraFOS logo