górne tło

MENTORING W CENTRUM OBYWATELSKIM

Zapraszamy do umawiania się z naszymi ekspertami. Rejestracja poprzez formularz kontaktowy TUTAJ

 

Mentoring opiera się na interdyscyplinarnym zespole mentorów – ekspertów w danej dziedzinie, którzy wskazują beneficjentom, w jaki sposób powinni się oni rozwijać, aby również – być może w przyszłości – zostali ekspertem. Mentoring funkcjonuje w relacji mistrz – uczeń, ale przy uwzględnieniu empatycznej i partnerskiej atmosfery pracy. Mentoring nakierowany jest konkretnie na rozwijanie potencjału beneficjenta bądź pracę problemową. Mentoring opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie.

 

Głównymi narzędziami mentora jest konstruktywny dialog oparty na wymianie poglądów oraz na formułowaniu beneficjentowi celów, które zbudowane są na jego niepowtarzalnym potencjale.

Celem mentoringu jest swoista inkubacja a przez nią wsparcie rozwoju danej organizacji i w konsekwencji jej usamodzielnienie się (profesjonalizacja).

Mentoring dotyczy wszelkich aspektów działalności społecznej:

 

KraFOS