górne tło

COACHING W CENTRUM OBYWATELSKIM

Zapraszamy do umawiania się z naszymi ekspertami. Rejestracja poprzez formularz kontaktowy TUTAJ

 

Coaching to interaktywny proces, który pomaga organizacjom i osobom w planowaniu i realizowaniu rozwoju, podnoszeniu efektywności działań.

 

Praca z coachem oscyluje w obrębie stawianych celów strategicznych i taktycznych, poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów, z którymi zmaga się organizacja bądź grupa, podejmowania decyzji - zwłaszcza tych trudnych, a także poznania pełni umiejętności.

Coach nastawiony jest na wzmocnienie organizacji, z którą pracuje, Coach wspiera w samodzielnym planowaniu i realizacji planów, dokonywaniu zmian. W pracy z organizacją bądź grupą coach opiera się o jej potencjał, zasoby, wiedzę i umiejętności prowokując sytuacje pełniejszego wykorzystania ich dla osiągnięcia zamierzonych celów.

Udział w procesie coachingowym jest dobrowolny, a coach nigdy nie przyjmuje pozycji wiodącej - zawsze podąża za klientem, pomagając uczyć się, ale nie nauczając. Coach pobudza myślenie i kreatywność, przy pełnej akceptacji organizacji bądź grupy, z którą pracuje, jej pomysły i decyzje. Coach pomaga wykorzystać wiedzę i umiejętność, motywację, towarzyszy organizacji w usprawnianiu działania w danym obszarze.

Coach pracuje  w teraźniejszości, dbając o przyszłość i czerpiąc z przeszłości doświadczenie i wiedzę.

Tematy, które można będzie podjąć w pracy z coachem:

KraFOS logo