górne tło

KLINIKA SPOŁECZNIKA – Pierwsza pomoc dla NGO oraz mieszkańców Krakowa

Centrum Obywatelskie W Krakowie oraz Krakowskie Forum Organizacji Społecznych zapraszają do KLINIKI SPOŁECZNIKA – tym razem zadbamy o zdrowie Twoje i innych, ucząc Was niezbędnych technik udzielania pierwszej pomocy.

Перша допомога для НГО та мешканців Кракова. Також запрошуємо взяти участь громадян України.

Termin: 13-27.07.2022
Miejsce: Centrum Obywatelskie w Krakowie ul. Reymonta 20

Chcesz wziąć udział?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy już dziś: https://forms.gle/Uviw9FGkcmVbZ4TE9

Do uczestnictwa zachęcamy również Ukraińców.

Celem szkolenia jest zdobycie najważniejszych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęstszych stanach zagrożenia życia. Uczestnicy szkolenia poznają aktualne zalecenia i algorytmy postępowań oraz nabędą praktyczne umiejętności dzięki dużej liczbie ćwiczeń.

 

Zajęcia prowadzone będę przez instruktorów @Fundacji Powszechnego Dostępu do Defibrylacji.

Szkolenie składa się z cyklu 3 zajęć  w łącznym wymiarze 9 godzin zegarowych

 

Pierwsze zajęcia (wykład) odbędą się w dniu 13.07.2022 r.

Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) realizowane będą w 2 grupach, w dniach  20.07 i 27.07 (grupa I) i w dniu 23.07 (grupa II)

Harmonogram:

Wykład:

13.07.2022  godz.13-16    (w języku ukraińskim)

13.07.2022  godz.17-20   (w języku  polskim )

Ćwiczenia:

Grupa I
20.07. godz. 17-20 (3h) część 1 (w języku polskim i ukraińskim)
27.07. godz. 17-20 (3h) część 2 (w języku polskim i ukraińskim)

Grupa II   
23.07. godz. 10-16  (6h) (w języku polskim i ukraińskim)

Karol Hajduk – z wykształcenia specjalista zdrowia publicznego i ratownik medyczny, od ponad 20 lat zajmujący się nauczaniem udzielania pierwszej pomocy. Koordynator wielu projektów edukacyjnych oraz popularyzator idei publicznie dostępnych Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED). Prezes Fundacji Powszechnego Dostępu do Defibrylacji w Polsce, Członek KDO ds. Zdrowia

  ---------------------------

Перша допомога для НГО та мешканців Кракова. Також запрошуємо взяти участь громадян України.

Метою навчання є набуття найважливіших навичок надання першої допомоги при найпоширеніших станах, що загрожують життю. Учасники дізнаються про сучасні рекомендації та алгоритми та набудуть практичних навичок завдяки великій кількості вправ.

Заняття проводитимуть інструктори @Фонду загального доступу до дефібриляції.

Навчання складається із циклу 3 занять загальною тривалістю 9 годин.

Перше заняття відбудеться 13.07.2022.

Практичні заняття (вправи) будуть проводитись у 2-х групах,  20.07 та 27.07 (група I), 13.07 (група II)

Лекція:

13.07.2022 год. 13-16 Перша допомога для НГО та мешканців Кракова. Також запрошуємо взяти участь громадян України.

Метою навчання є набуття найважливіших навичок надання першої допомоги при найпоширеніших станах, що загрожують життю. Учасники дізнаються про сучасні рекомендації та алгоритми та набудуть практичних навичок завдяки великій кількості вправ.

Заняття проводитимуть інструктори Фонду загального доступу до дефібриляції.

Навчання складається із циклу 3 занять загальною тривалістю 9 годин.

Перше заняття відбудеться 13.07.2022.

Практичні заняття (вправи) будуть проводитись у 2-х групах,  20.07 та 27.07 (група II), 23.07 (група II)

Лекція:

13.07.2022 год. 13-16 українською мовою

13.07.2022 р. ч. 17-20 польською мовою

Вправи польською та українською мовами

Група І

20.07. 17-20 годин.
27.07. 17-20 годин.

Група ІІ
23.07. 10.00 – 16.00.

Karol Hajduk - фахівець із громадської охорони здоров'я та парамедик за професією, який викладає першу допомогу понад 20 років. Координатор багатьох освітніх проектів та популяризатор ідеї загальнодоступних автоматичних зовнішніх дефібриляторів (AED). Президент Фонду загального доступу до дефібриляції у Польщі, член KDO з питань охорони здоров'я.