górne tło

Laureaci Konkursu Lider Zmian 2022

W konkursie „Lider Zmian”

Wyłoniliśmy dwóch wolontariuszy, grupę nieformalna i trzy organizacje pozarządowe.

Laure zmian 22

Tytuł „Lidera Wolontariatu 2022” otrzymali:

Magdalena Periy

Zbigniew Czarnoty,

Klub Seniora Młodzi Duchem z Kobylan

oraz

Fundacja Internationaler Bund Polska

Fundacja Człowiekowi-Człowiek

Fundacji Zupa