górne tło

Ułatwiamy komunikajcę. Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących w Centrum Obywatelskim - ul. Reymonta 20

Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20 wprowadziło innowacyjne rozwiązanie - pętlę indukcyjną, które ułatwia komunikację z osobami z dysfunkcją narządu słuchu.

To urządzenie przekazuje dźwięk bezpośrednio do aparatów słuchowych, co zapewnia osobom z niedosłuchem pełne zrozumienie mowy. Dzięki temu, osoby z niepełnosprawnościami słuchowymi mają równy dostęp do usług Centrum Obywatelskiego.

Wdrożenie pętli indukcyjnej to ważny krok w kierunku poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poprawa dostępności to obowiązek każdej instytucji publicznej, a wprowadzenie takiego rozwiązania stanowi realizację zasad Równego Traktowania oraz Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.

Udostępnienie pętli indukcyjnej to wyraz troski o potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a także świadectwo dbałości o zasadę równego dostępu do usług publicznych. Dzięki takim działaniom instytucje publiczne przyczyniają się do integracji osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i kulturowe, a także wyznaczają pozytywny przykład dla innych instytucji.