górne tło

Coaching dla NGO - spotkania z ekspertem

Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20 zachęca do udziału w coachingach z naszym ekspertem. Spotkania prowadzone w ramach naszej oferty są bezpłatne, konieczne jest jednak wcześniejsze umówienie tematu oraz terminu.

Chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach pracy Centrum w celu omówienia szczegółów:
tel: 669-528-381

 

 

 

 

Czym jest coaching?

Coaching jest interaktywnym procesem, mającym na celu wspomaganie organizacji i jednostek w planowaniu oraz realizacji procesów rozwojowych, mających na celu zwiększenie efektywności działań.

Współpraca z coachem koncentruje się na osiąganiu strategicznych i taktycznych celów, poszukiwaniu optymalnych rozwiązań problemów, z jakimi boryka się organizacja lub grupa, podejmowaniu decyzji, zwłaszcza tych trudnych, oraz doskonaleniu pełnego spektrum umiejętności.

Jakie korzyści daje praca z coachem?

Coach ma za zadanie wzmocnić organizację, z którą współpracuje. Wspomaga w samodzielnym planowaniu, realizacji planów oraz wprowadzaniu zmian. W trakcie pracy z organizacją lub grupą, coach wykorzystuje ich potencjał, zasoby, wiedzę i umiejętności, zachęcając do pełnego wykorzystania tych czynników w celu osiągnięcia zamierzonych celów.

Udział w procesie coachingowym jest dobrowolny, a coach nigdy nie przyjmuje dominującej roli - zawsze podąża za klientem, pomagając mu uczyć się, ale nie instruując. Coach stymuluje myślenie i kreatywność, całkowicie akceptując pomysły i decyzje organizacji lub grupy, z którą współpracuje. Pomaga on wykorzystać posiadane już wiedzę, umiejętności oraz motywację, towarzysząc organizacji w usprawnianiu działania w określonym obszarze.

Coach skupia się na teraźniejszości, jednocześnie dbając o przyszłość i czerpiąc z przeszłości doświadczenie i wiedzę.

 

Tematy, które mogą być poruszone podczas współpracy z coachem, obejmują: