górne tło

Uczestnicy PIKNIKU NGO 2023: Fundacja Anonimowi Narkomani

To międzynarodowa wspólnota osób, której głównym celem jest wzajemna samopomoc w radzeniu sobie ze skutkami uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu. W celu identyfikacji z ogólnoświatowym ruchem Narcotic Anonymous, Anonimowi Narkomani w Polsce używają skrótu NA, a nie AN.

Wspólnota NA jest niezależna, utrzymuje się z dobrowolnych datków swoich członków. Nie jest związana z żadną organizacją polityczną czy religijną. Uczestnictwo w mitingach jest dobrowolne. Nie jest prowadzona żadna ewidencja członków, a jedynym warunkiem przynależności jest chęć zaprzestania zażywania.

Wspólnota Anonimowych Narkomanów od 1953 roku pomaga uzależnionym od substancji psychoaktywnych. Tygodniowo odbywa się ponad 70 tysięcy mitingów w ponad 140 krajach. Polska Wspólnota NA rozwija się bardzo dynamicznie – tygodniowo odbywa się ponad 200 mitingów w całej Polsce i kilka mitingów polskojęzycznych w krajach takich jak Anglia, Holandia czy Niemcy (również mitingi online).

Link do strony internetowej: https://anonimowinarkomani.org/

Z przedstawicielami Fundacji Anonimowi Narkomani spotkacie się 9 września podczas 𝗣𝗶𝗸𝗻𝗶𝗸𝘂 𝗡𝗚𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟯 w Domu Harcerza w Krakowie, ul. Reymonta 18