górne tło

Otwarty konkurs ofert: Działalność kulturalna w księgarniach stacjonarnych

Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:  300 000 zł

Termin realizacji zadania: 15.04.-31.12.2024

Miejsce realizacji zadania: Księgarnie stacjonarne na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Termin składania ofert upływa: 29 marca 2024 r. o godz. 15.00.

Oferty  należy składać za pomocą aplikacji: Logowanie - NGO Generator

 

Oczekiwane cele zlecanego zadania publicznego: Celem zlecanego zadania jest wsparcie realizacji w roku 2024 w okresie od 15 kwietnia do 31 grudnia wydarzeń kulturalnych i artystycznych promujących literaturę i czytelnictwo realizowanych w krakowskich księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

 

Pozostałe szczegóły składania ofert: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=188983