górne tło

AKADEMIA FINANSÓW - EDYCJA 2024

Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń "Akademia Finansów - Edycja 2024", dedykowanym wszystkim zainteresowanym zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych. Nasze szkolenia stanowią kompleksowy przegląd kluczowych zagadnień finansowych, obejmując zarówno aspekty prawne, budżetowe, jak i praktyczne aspekty prowadzenia działalności statutowej.

Szkolenia ONLINE odbywać się będą w czwartki w godz. 17.00 – 20.00
Linki do warsztatów będą publikowane sukcesywnie wraz z formularzami zapisów na poszczególne tematy.
Startujemy już 11 kwietnia 2024

 

 

 

 

W tej edycji zostaną poruszone zagadnienia:

11.04.24 Moduł 1: Zarządzanie Finansami w Organizacji - Wprowadzenie

Pierwszy moduł skoncentruje się na podstawowych koncepcjach zarządzania finansami w kontekście organizacji pozarządowych. Dowiesz się, jak efektywnie planować i monitorować finanse, aby osiągnąć cele strategiczne organizacji. Czym jest działalność statutowa nieodpłatna – jakie są zasady jej prowadzenia, źródła finansowania (w tym darowizny rzeczowe) oraz najważniejsze wymogi formalno-finansowe.

18.04.24 Moduł 2: Działalność statutowa odpłatna

Zasady wdrożenia  zapisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie  w zakresie działalności  statutowej odpłatnej

25.04.24 Moduł 3: Specyfika Prowadzenia Działalności Gospodarczej w NGO

Poznasz szczegóły prowadzenia działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii opodatkowania i skutków finansowych.

9.05.24 Moduł 4: Kwalifikacja Kosztów i Przychodów

Omówienie zasad kwalifikacji kosztów i przychodów w kontekście obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych i innych aktów prawnych.

16.05.24 Moduł 5: Sprawozdawczość Podatkowa, Projektowa, Grantowa

Poznasz różnice między sprawozdawczością podatkową, projektową i grantową, zdobywając umiejętności skutecznego przygotowywania dokumentacji.

23.05.24 Moduł 6: Podstawy Obliczania Wynagrodzeń i Umowy Cywilno-Prawne

Ostatni moduł poświęcony będzie praktycznym aspektom obliczania wynagrodzeń oraz zasadom zawierania umów cywilno-prawnych w sektorze NGO. Uczestnicy poznają również obowiązki płatnika składek i płatnika podatku, oraz jak ewidencjonować świadczenia niepieniężne np. nieodpłatne użyczenie lokalu, nieoprocentowane pożyczki dla organizacji.

 

Dokładny harmonogram szkoleń oraz formularze zapisów będą publikowane w osobnych komunikatach.

Dołączcie Państwo do Akademii Finansów - Edycja 2024, aby w pełni opanować tajniki skutecznego zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych i wprowadzić pozytywne zmiany w działalności Państwa organizacji.

Na Akademię Finansów zaprasza Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20 oraz Krakowskie Forum Organizacji Społecznych – KraFOS.

Szkolenia prowadzi nasza ekspertka: Katarzyna Książczak - absolwentka finansów i bankowości oraz ekonomii przemysłu na Uniwersytecie Łódzkim. Posiadaczka certyfikatu na usługowe prowadzenie ksiąg handlowych. Certyfikowana Absolwentka szkoły trenerów w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych – STOP w Warszawie. Doświadczona doradczyni dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Ośrodków EFS, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych i jednostek samorządu terytorialnego. Posiada duże doświadczenie związane z księgowością, w tym również z księgowością specyficznego sektora jakim jest sektor organizacji pozarządowych - na licencji Ministra Finansów prowadzę biuro rachunkowe dla PES. Swoją wiedzę praktyczną wykorzystuje również jako doradca specjalistyczny współpracujący z różnymi organizacjami prowadzącymi ośrodki bądź inkubatory wspierania ekonomii społecznej.