górne tło

AKADEMIA GRANTÓW - EDYCJA 2024

Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym wydarzeniu i możliwości spotkania się z wybitnym ekspertem w dziedzinie pozyskiwania środków grantowych oraz pisania skutecznych projektów!

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas tegorocznej, dwudniowej edycji uczestnicy zapoznają się z tematyką:

 

DZIEŃ I

1. Od pomysłu do wniosku o dofinansowanie:
- Myślenie projektowe
- Diagnoza potrzeb
- Kluczowe elementy projektu, m.in. cele - działania - rezultaty

2. Wniosek o dofinansowanie:
    -
Jak logikę projektu przekuć na wniosek o dofinansowanie
    - Zasady opracowania kluczowych elementów wniosku, m.in. uzasadnienie projektu, grupa docelowa, cele, działania, rezultaty, budżet, potencjał organizacji

DZIEŃ II

1. Finansowanie organizacji pozarządowych – dywersyfikacja źródeł:
    -
Strategie finansowania działań organizacji
    - Omówienie wybranych źródeł, m.in. darowizny i darczyńcy, sponsoring, 1%, działalność odpłatna

2. Mapa źródeł finansowania organizacji pozarządowych:
    - Przegląd wybranych konkursów grantowych, do których mogą aplikować organizacje pozarządowe: m.in. zasady aplikowania, zakres i typy działań oraz grupy docelowe
    - Przegląd publicznych i prywatnych źródeł krajowych oraz międzynarodowych

 

SZKOLENIE TRWA DWA DNI! KONIECZNY UDZIAŁ W CAŁOŚCI

 

Termin: 8.05.2024 (Środa) – 9.05.2024 (Czwartek)
Start: godz. 14.00
Czas trwania: 6 godzin
Miejsce: Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20 (Stadion Miejski w Krakowie im. Henryka Reymana)

Chcesz wziąć udział? Wypełnij krótki formularz: https://forms.gle/fPRymBn1EMzSLzmC6

 

Państwa korzyści z udziału w szkoleniu:

 

Szkolenia prowadzi ekspertka: Anna Styszko - trenerka i doradczyni, od kilkunastu lat współpracuje z sektorem pozarządowym. Współzałożycielka Laboratorium Inspiracji Społecznych, obecnie Prezeska Zarządu Fundacji. Angażuje się w proces wzmacniania środowiska pozarządowego działając w licznych organizacjach i partnerstwach międzysektorowych.

Wspiera instytucje społeczne i samorządowe w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego, wdrażania projektów oraz animacji lokalnej społeczności. Ekspertka w zakresie konsultacji społecznych oraz współpracy sektora publicznego i społecznego. Przez 4 lata oceniała wnioski o dofinansowanie przy MRPiPS, w ramach FIO i ASOS.

Absolwentka politologii, ukończyła Szkołę Trenerów Zarządzania oraz liczne kursy trenerskie w Polsce i zagranicą. Stypendystka Instytutu Roberta Schumana.

 

Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20 i Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS zapraszają!