górne tło

Otwarty konkurs ofert: Działania na rzecz współpracy międzysektorowej

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie w zakresie rewitalizacji.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:  70 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 16 września – 30 listopada 2024 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków

Termin składania ofert upływa: 23 maja 2024 r., o godz. 15:00

Oferty  należy składać za pomocą aplikacji: Logowanie - NGO Generator

 

Oczekiwane cele zlecanego zadania publicznego:

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

 

 

Pozostałe szczegóły składania ofert: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=192415