górne tło

Otwarty konkurs ofert: "Letnie i jesienne wydarzenia kulturalne organizowane w Krakowie"

Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 425 000 zł

Termin realizacji zadania: 01.07-31.12.2024

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków

Termin składania ofert upływa: 7 czerwca 2024 roku o godz. 15.00

 

 

Oferty  należy składać za pomocą aplikacji: Logowanie - NGO Generator

 

Oczekiwane cele zlecanego zadania publicznego: Celem zadania jest multidyscyplinarna i skierowana do wszystkich grup odbiorców oferta kulturalna realizowana w Krakowie w okresie II połowy 2024 roku.

 

Pozostałe szczegóły składania ofert: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=194515