górne tło

Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie noclegowni oraz schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie noclegowni oraz schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w tym z miejscami schroniskowymi dla bezdomnych kobiet

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 
w 2024 r. (w okresie od 1.07.2024 r. do 31.12.2024 r.) – 760 050,00 zł
w 2025 r. 1 520 100,00 zł
w 2026 r. 1 520 100,00 zł
w 2027 r. (w okresie od 1.01.2027 r. do 30.06.2027 r.) - 760 050,00 zł

 

Termin realizacji zadania: 1 lipca 2024 r. – 30 czerwca 2027 r.

Miejsce realizacji zadania:
Budynek wyznaczony przez Zleceniodawcę znajdujący się na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Kraków, ul. Sołtysowska 13 c).

 

Termin składania ofert upływa: 7 czerwca 2024 r o godz. 12.00

Oferty  należy składać za pomocą aplikacji: Logowanie - NGO Generator

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

1. Zapewnienie bezdomnym kobietom przebywającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania w pomieszczeniu mieszkalnym w noclegowni.

2. Zapewnienie bezdomnym kobietom z dziećmi oraz samotnym kobietom, w tym kobietom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, całodobowego, tymczasowego schronienia, w tym wraz z usługami opiekuńczymi oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności w ramach schroniska z usługami opiekuńczymi, w tym z miejscami schroniskowymi.

Pozostałe szczegóły składania ofert: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=194746&metka=1