górne tło

Otwarty konkurs ofert: Świadczenie usług doraźnej pomocy medycznej dla osób w kryzysie bezdomności

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację dwóch zadań publicznych na rzecz osób w kryzysie bezdomności

Tytuł zadania publicznego: Świadczenie usług doraźnej pomocy medycznej dla osób w kryzysie bezdomności przebywających w placówkach oferujących tymczasowe schronienie oraz w przestrzeni publicznej, na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:  194 000,00 zł
- w roku 2024 (w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.) - 97 000,00 zł
- w roku 2025 (w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.) – 97 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 1 lipca 2024 r. – 30 czerwca 2025 r.

Miejsce realizacji zadania:
1. Przestrzeń publiczna Gminy Miejskiej Kraków, w tym Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn ul. Księcia Józefa 52,

2. Noclegownia i Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn, ul. Makuszyńskiego 19a, Kraków,

3. Noclegownia i Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet, ul. Sołtysowska 13c, Kraków.

Termin składania ofert upływa: 7 czerwca 2024 r o godz. 12.00

Oferty  należy składać za pomocą aplikacji: Logowanie - NGO Generator

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania publicznego jest poprawa stanu zdrowia oraz zapobieganie pogorszeniu się stanu zdrowia wśród osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Pozostałe szczegóły składania ofert: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=194758&metka=1