górne tło

Zaproszenie na spotkania branżowe dotyczące założeń do Programu Współpracy na 2025 rok

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane przedłożeniem propozycji do projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2025 z organizacjami pozarządowymi na sześć spotkań branżowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań:

Zachęcamy do udziału!