O nas rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Centrum Obywatelskie - ul. Reymonta 20

Zadanie Publiczne "Centrum Obywatelskie - ul. Reymonta 20" finansowane ze środków Miasta Krakowa - 2023-2025 realizowane jest przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS.

 

Główny celem realizacji zadania publiczne "Centrum Obywatelskie - ul. Reymonta 20" finansowanego ze środków Miasta Krakowa - 2023-2025 jest zapewnienie kompleksowego wsparcia infrastrukturalnego i merytorycznego dla rozwoju działalności społecznej i obywatelskiej w Krakowie oraz wzmocnienie współpracy wewnątrz i międzysektorowej w zakresie działań na rzecz Krakowian. W ramach Centrum Obywatelskiego, zarówno organizacje pozarządowe jak i mieszkańcy Krakowa, skorzystać mogą z szeregu działań takich jak seminaria, szkolenia, doradztwo, grupy robocze, coaching, mentoring, baza lokalowa, baza wiedzy, pośrednictwo wolontariatu, wizyty studyjne czy różnorakie wydarzenia.

Wszystko to po to, aby wzmocnić kompetencyjnie, merytorycznie, organizacyjnie podmioty i osoby, chcące działać na rzecz Krakowa i jego mieszkańców. Działania mają charakter zarówno wspierający dla podmiotów już doświadczonych, jak też inkubujący dla tych, które poza pomysłem i chęciami nie mają narzędzi to realizacji inicjatyw.

Centrum Obywatelskie:

  1. Stwarza ogólnodostępną przyjazną przestrzeń do działań społecznych i obywatelskich.
  2. Zapewnienia stałe, bezpłatne wsparcie edukacyjne osobom zaangażowanym w działalność społeczną, w tym liderom środowiskowym i przedstawicielom grup nieformalnych.
  3. Integruje krakowskie środowisko organizacji pozarządowych i rozwija współpracę międzysektorową.
  4. Wspiera zaangażowanie społecznego i aktywności obywatelskie mieszkańców Krakowa.
  5. Promuje wolontariat i dalszy rozwój skutecznych narzędzi angażowania mieszkańców
    w działalność organizacji społecznych.
  6. Przyczynia się do wzrostu skuteczności wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w działalność społeczną oraz promocja narzędzi współpracy.

Centrum Obywatelskie promuje również aktywny udział sektora pozarządowego w konsultacjach społecznych oraz promuje włączenie organizacji pozarządowych do realizacji zadań publicznych.

Naszym celem jest też zwiększenie ilości projektów partnerskich realizowanych przez Miasto Kraków z organizacjami pozarządowymi.

Centrum Obywatelskie prowadzi także działania informacyjne dotyczące polityki lokalowej Gminy wobec organizacji pozarządowych oraz wspiera współpracę międzysektorową w Krakowie z uwzględnieniem sektora biznesu, w tym środowiska start-up, a NGO. Promuje również formy współpracy finansowej i niefinansowej pomiędzy NGO a Miastem Kraków.

Centrum Obywatelskie inspiruje, edukuje i zachęca do zaangażowania w realizację strategii i programów oraz zadań publicznych.

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, mieszkańców Krakowa bądź grup nieformalnych działających bądź chcących działać na rzecz Krakowa i jego mieszkańców.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Centrum Obywatelskiego.
 

KraFOS logo

pokaż metkę
Autor: Marta Grabek-Niekraszewicz - CENTRUM OBYWATELSKIE
Osoba publikująca: Mateusz Spyrczyński
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie
Data publikacji: 2017-03-14
Data aktualizacji: 2023-03-08
Powrót