Coworking rozwiń menu
Rezerwuj salę rozwiń
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Centrum Obywatelskie - ul.Reymonta 20 - REZERWUJ SALĘ

pomieszczenia

Centrum umożliwia bezpłatne korzystanie z przestrzeni do pracy biurowej jak też konferencyjno-szkoleniowej. Dysponujemy dwiema salami przeznaczonymi na m.in. konferencje, szkolenie, seminaria. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na pierwszym piętrze. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. W salach dostępny jest Internet Wi-Fi, udostępniamy też laptopy, rzutniki, flipcharty i materiały biurowe.

 • Sala 1W040 (z widokiem na murawę stadionu) – obecnie, aż do odwołania, w związku z przepisami dotyczącymi zachowania reżimu sanitarnego, w sali nie może znajdować się więcej niż 15 osób

Sala 040

 • Sala 1W014 - obecnie, aż do odwołania, w związku z przepisami dotyczącymi zachowania reżimu sanitarnego, w sali nie może znajdować się więcej niż 15 osób (tylko w dni parzyste)

Sala 014

 • Sala 1W038 – coworkingowa – około 10 osób

W tej przestrzeni można m.in. zorganizować warsztaty w małej grupie, spotkanie jak też skorzystać z miejsca do pracy biurowej.

sala 38

Organizacje i osoby zainteresowane jednorazowym lub cyklicznym korzystaniem z sal proszone są o:


1. zapoznanie się z regulaminem udostępniania pomieszczeń DOC/ PDF


2. dokonanie zgłoszenie poprzez przesłanie formularza DOC/PDF na adres centrum@krafos.pl.

 

Ważne! Od 06.07.2020 obowiązują nowe zasady rezerwacji sali. Zapraszamy do zapoznania się z treścią poniższego ogłoszenia

ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY STACJONARNEJ
CENTRUM OBYWATELSKIEGO – UL. REYMONTA 20 W KRAKOWIE

związane z utrzymywaniem się stanu epidemii


REZERWACJA PRZESTRZENI COWORKINGOWEJ I KONFERENCYJNEJ

I – dokonanie rezerwacji przestrzeni w Centrum Obywatelskim – ul. Reymonta 20

 • Rezerwacje przyjmowane są dla grup liczących nie więcej niż 15 osób (w tym uczestnicy wydarzenia oraz osoby prowadzące i przedstawiciele Organizatora wydarzenia);
 • Organizator planujący dokonać rezerwacji przestrzeni w Centrum, proszony jest o kontakt z obsługą Centrum (mailowo: centrum@krafos.pl lub telefonicznie: 669-528-381) celem potwierdzenia dostępności pomieszczeń w proponowanym terminie;
 • W przypadku potwierdzenia przez obsługę Centrum dostępności pomieszczeń, Organizator zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania na adres centrum@krafos.pl, nie dalej niż 3 dni robocze przed planowanym terminem rezerwacji formularza rezerwacyjnego dostępnego pod linkiem: http://co.krakow.pl/zalacznik/330082, po otrzymaniu formularza obsługa Centrum potwierdzi dokonanie rezerwacji;
 • Organizator wydarzenia organizowanego w przestrzeni Centrum, zobowiązany jest do dostarczenia wykazu uczestników wydarzenia (załącznik nr 2) obsłudze Centrum, na adres centrum@krafos.pl, nie dalej niż 1 dzień roboczy przed planowaną rezerwacją.
 • Organizator wydarzenia zobowiązany jest do poinformowania wszystkich uczestników wydarzenia o zasadach związanych ze stanem epidemii, które obowiązują w Centrum. Należy zwrócić szczególną uwagę na poinformowanie uczestników o bezwzględnej konieczności zakrywania nosa i ust (maski) jak również dezynfekcji rąk podczas wejścia do budynku oraz częstej dezynfekcji rąk podczas korzystania z przestrzeni Centrum.
 • Organizator zobowiązany jest do przekazania uczestnikom oświadczenia (załącznik nr 1), który uczestnicy muszą wypełnić i przekazać obsłudze Centrum w momencie wejścia do budynku. Przedstawiciele Organizatora obecni podczas wydarzenia również zobowiązani są do wypełnienia ww. oświadczenia. W przypadku braku możliwości wcześniejszego wypełnienia oświadczenia, obsługa Centrum będzie dysponowała drukami oświadczenia. W miarę możliwości prosimy jednak o wypełnianie oświadczeń wcześniej, co pozwoli na szybszą obsługę rezerwacji i wejście do budynku.
 • Rezerwacje możliwe będą w poniedziałki, środy i czwartki – w godz. 13:30 – 19:30 zaś we wtorki i piątki w godz. 09:30 – 15:30, przez co rozumieć należy możliwe godziny rozpoczynania i kończenia wydarzeń.
 • Ze względów epidemiologicznych, nie ma obecnie możliwości organizowania podczas wydarzenia przerw kawowych, cateringu czy poczęstunku. Prosimy Organizatorów o uwzględnienie tejże kwestii w planowaniu wydarzeń w przestrzeni Centrum.

II – korzystanie z rezerwacji przestrzeni w Centrum Obywatelskim – ul. Reymonta 20

 • Organizator wydarzenia lub wyznaczone przez niego osoby, zobowiązany jest do obecności w Centrum na 20 minut przed planowanym wydarzeniem. O ustalonej godzinie obsługa Centrum umożliwi Organizatorowi wejście do budynku po odebraniu oświadczenia (załącznik nr 1).
 • Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do oczekiwania na wejście do budynku w odstępach co najmniej 2 metrów pomiędzy osobami.
 • Na 5 minut przed planowanym wydarzeniem, obsługa Centrum rozpocznie wpuszczanie uczestników wydarzenia do budynku, zgodnie z przekazanym przez Organizatora wydarzenia wykazem osób. Osoby, których nazwiska nie będą widniały na wykazie jak również osoby nie stosujące osłony na usta i nos, odmawiające dezynfekcji rąk oraz przejawiające objawy infekcji, jak również odmawiające wypełnienia i podpisania oświadczenia (zał. 1) nie będą wpuszczane do budynku.
 • Podczas korzystania z przestrzeni, należy zachowywać odstęp co najmniej 2 metrów od innej osoby oraz zajmować wyłącznie miejsca wskazane przez obsługę Centrum.
 • Nie jest możliwa zmiana ustawienia stanowisk roboczych w sali.
 • Podczas przebywania w przestrzeni Centrum należy bezwzględnie:
  • stosować osłonę na nos i usta;
  • dezynfekować ręce;
  • zachowywać odstępy nie mniejsze niż 2 metry od innych osób.


III – spotkanie ze specjalistami Centrum Obywatelskiego – ul. Reymonta 20

 • Termin spotkania ze specjalistą ds. obsługi beneficjenta lub pozostałymi – doradcami, mentorami, coachami, należy każdorazowo ustalić w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego (centrum@krafos.pl lub 669-528-381). Ze względów bezpieczeństwa naszych gości jak i samego zespołu Centrum, przyjmowali będziemy wyłącznie umówione osoby.
 • Osoby umówione na spotkania w Centrum zobowiązane będą do:
  • wypełnienia i podpisania oświadczenia (załącznik nr 1);
  • stosowania osłony na nos i usta;
  • dezynfekcji rąk przy każdorazowym wejściu do budynku i pomieszczeń Centrum;
  • zachowywania odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób.

Z przyczyn epidemiologicznych, tymczasowo nie ma możliwości korzystania z zaplecza kawowego Centrum.

 

pokaż metkę
Autor: Marta Grabek-Niekraszewicz - CENTRUM OBYWATELSKIE
Osoba publikująca: Mateusz Spyrczyński
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie
Data publikacji: 2017-03-14
Data aktualizacji: 2022-01-05
Powrót