Aktualności rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Newsletter

Wypełnij poniższy formularz podając swoje dane. Po wypełnieniu formularza zostanie przesłany do Ciebie e-mail z adresem, pod którym potwierdzisz chęć subskrypcji.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Kliencie/Mieszkańcu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20”.

Informujemy, że:

Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter dobrowolny.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości skorzystania z zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20”.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.).

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.
adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków