KONKURSY rozwiń menu

Liderzy Wolontariatu rozwiń

Konkursy sezonowe rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O konkursie

Konkurs Liderów powstał z myślą tych, którzy na co dzień są motorami działań społecznych.

Celem konkursu jest szeroka promocja działań społecznych, które poprawiają lokalne otoczenie i wspierają potrzebujących.

Każde działanie to ludzie. Grupy nieformalne, stowarzyszenia, fundacje lub indywidualne osoby, które inicjują, motywują i koordynują.

Nagrodą w konkursie jest statuetka mająca za zadanie uhonorowanie działalności wybranych laureatów.

Udział w konkursie to szansa na promocję swojej lub zaprzyjaźnionej organizacji, a także okazja do podziękowania osobom, które pomagają w naszym najbliższym otoczeniu stając się wzorem do naśladowania.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich mieszkańców Krakowa, którzy widzą w swoim otoczeniu lokalnych bohaterów. To może być seniorka podlewająca kwiaty w osiedlowym ogródku, grupa nastolatków dbająca o porządek w swoim sąsiedztwie lub organizacja wspierająca lokalne inicjatywy lub pomagająca potrzebującym.

 

Konkurs „Lider wolontariatu”

skierowany jest zarówno do wolontariuszy jak również do podmiotów zaangażowanych w tworzenie systemu wsparcia i oferujących wolontariuszom pole do działania.

Bez nich realizacja projektów jest bardzo trudna a czasami wręcz niemożliwa.  To z wolontariuszami fundacje i stowarzyszenia mogą sięgać gwiazd!

Ręce, nogi a często nawet głowa działań organizacji NGO!

Dajemy możliwość wyłonienia liderów wolontariatu w naszym mieście!

Spośród zgłoszonych kandydatów, kapituła konkursowa wyłoni sześciu laureatów (po 3 w każdej kategorii). Laureaci zostaną nagrodzeni podczas uroczystej gali, którą Centrum Obywatelskie – ul. Raymonta 20 organizuje pod koniec każdego roku.

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:

1. dla wolontariuszy,

2. dla podmiotów, w których pracują wolontariusze

Kandydatów można zgłaszać w wybranej kategorii lub w obydwu.

 

Kandydata na Lidera Wolontariatu może zgłosić każdy, kto wie o kimś, kto udziela się jako wolontariusz i wyróżnia się pasją w tej pracy.

 

Konkurs „Lider zmian”

Konkurs „Lidera Zmian” ma już kilkuletnią tradycję i na stałe wpisał się w istotne dla III sektora w Krakowie wydarzenia. Ma na celu wyłonienie liderów zmiany społecznej w Krakowie – liderów, którzy wpływają na realną zmianę w różnych sferach życia społecznego.

W konkursie chcemy promować dobre praktyki i inspirować do działania innych.

Poszukujemy super bohaterki i super bohatera.

Kogoś kto zmienia świat na lepsze. Liderem zmian może zostać każda organizacja pozarządowa, która poprzez swoje działania, system pracy, wartości i idee, skutecznie zmienia na lepsze rzeczywistość w której funkcjonuje.

Liderem zmian mogą być także aktywistki i aktywiści oraz grupy nieformalne, wykazujące się zaangażowaniem i innowacyjnymi pomysłami, inspirując do działania.

 

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:

1. Dla organizacji i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie

2. Dla aktywistów i ruchów nieformalnych

 

Laureaci wyłonieni przez 5 osobową kapitułę zostają nagrodzeni podczas gali, jaka odbywa się pod koniec roku, na zakończenie edycji.

Kolejna edycja KONKURSU zostanie ogłoszona w IV kwartale 2023 roku.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Mateusz Spyrczyński
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie
Data publikacji: 2023-02-02
Data aktualizacji: 2023-02-20
Powrót