Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rusza Otwarty Konkurs Ofert - Nieodpłatna Pomoc Prawna

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej

„Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.”

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi: 1 022 340 złotych w rozbiciu na:

- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przeznacza się 960 960 zł, z czego na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa prawnego lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przeznacza się 60 060 zł,

- zadania z zakresu edukacji prawnej przeznacza się 61 380 zł z czego na każdy punkt 3 836,25 zł

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega możliwość zmiany kwoty, o której mowa wyżej wymienionych kwot, w zależności od decyzji organów administracji rządowej w przedmiocie przyznania środków na realizację zadania.

Termin realizacji zadania: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami, w tym z formularzami zgłoszeniowymi dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem:
https://bip.krakow.pl/?news_id=146049

Zachęcamy do udziału!

 
pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Grabek-Niekraszewicz
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie
Data publikacji: 2021-10-20
Data aktualizacji: 2021-10-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź