Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Otwarte konkursy ofert: Świadczenia opiekuńcze

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej W Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:
Obszar I - 21 494 800,00 zł
Obszar II - 24 655 800,00 zł
Obszar III - 23 584 600,00 zł
Obszar IV - 23 391 400,00 zł

Termin realizacji zadania: od 1 października 2023 r. do 30 września 2027 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków

Termin składania ofert upływa: 4 września 2023 r. o godz. 12.00

Oferty  należy składać za pomocą aplikacji: Logowanie - NGO Generator

Oczekiwane cele zlecanego zadania publicznego:

Zapewnienie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz, w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków, którzy wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni.

Celem usług opiekuńczych jest zmniejszanie niesamodzielności (obiektywnie istniejącej lub subiektywnie odczuwanej) u osób, które doświadczają ograniczenia w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb życiowych oraz kompensowanie utraconej samodzielności działaniami umożliwiającymi tym osobom dalsze funkcjonowanie w swoim środowisku zamieszkania.

Oczekiwane efekty usług w odniesieniu do osoby nimi objętej:

  • podstawowe i niezbędne potrzeby życiowe są zaspokojone;
  • osoba osiągnęła i utrzymuje funkcjonowanie na optymalnym (tj. najlepszym z możliwych w danych warunkach) poziomie samodzielności i aktywności;
  • jakość codziennego funkcjonowania uległa polepszeniu lub została zachowana na dotychczasowym poziomie, mimo postępujących procesów obniżających samodzielność.

Pozostałe szczegóły składania ofert:

Obszar I - https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=174102
Obszar II - https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=174108
Obszar III - https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=174111
Obszar IV - https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=174117

pokaż metkę
Autor: MS
Osoba publikująca: Mateusz Spyrczyński
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie
Data publikacji: 2023-08-19
Data aktualizacji: 2023-08-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź