Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Otwarty Konkurs Ofert:„Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

1) w 2023 r. – 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dostosowanie i doposażenie, w okresie od 20 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., lokalu na potrzeby prowadzenia Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3,

2) w 2023 r. – 14 800 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych 00/100) z przeznaczeniem na prowadzenie Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3, w okresie od 27 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,

3) w 2024 r. – 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na prowadzenie Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Termin realizacji zadania: 

od 20 listopada 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r., w tym:

1) dostosowanie i doposażenie lokalu na potrzeby prowadzenia Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3: od 20 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

2) prowadzenie Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3: od 27 listopada 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Miejsce realizacji zadania: 

lokal na terenie Miasta Krakowa (preferuje się: Dzielnicę VIII Dębniki, Dzielnicę XVI Bieńczyce), do których Oferent posiada tytuł prawny, co najmniej na okres realizacji zadania publicznego

Termin składania ofert upływa: 

25 października 2023 r. o godz. 15.00

Oferty  należy składać za pomocą aplikacji: Logowanie - NGO Generator

Oczekiwane cele zlecanego zadania publicznego:

Celem projektu jest utworzenie i prowadzenie Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3

1. prowadzenie Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3 otwartego co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez minimum 5 godzin dziennie, w tym co najmniej jeden dzień w tygodniu do 19.00;

2. organizacja w każdym dniu tygodnia (co najmniej od poniedziałku do piątku) minimum jednego spotkania ze specjalistą lub zajęć/warsztatów;

3. realizacja spotkań w różnorodnej formie ze specjalistami (co najmniej 4 spotkania w miesiącu w wymiarze minimum 240 minut miesięcznie, czas trwania każdego spotkania – minimum 30 minut);

4. realizacja zajęć/warsztatów (co najmniej 4 razy w tygodniu w wymiarze minimum 960 minut zajęć w miesiącu, czas trwania jednych zajęć/warsztatów – minimum 30 minut – w zależności od specyfiki zajęć/warsztatów i możliwości udziału w nich dzieci);

5. w okresie realizacji zadania publicznego z oferty Klubu skorzysta co najmniej 250 osób miesięcznie (ta sama osoba może być liczona wielokrotnie, z tym, że w danym dniu tylko raz). Gmina Miejska Kraków, w danym roku, może uznać rezultat za osiągnięty, jeżeli średniomiesięczna liczba osób korzystających z Klubu w tym roku wyniesie co najmniej 250 osób.

Pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosków można uzyskać w Centrum Obywatelskim - ul. Reymonta 20 oraz w Centrum Obywatelskim C10

Pozostałe szczegóły składania ofert: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=178500

 

pokaż metkę
Autor: MS
Osoba publikująca: Mateusz Spyrczyński
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie
Data publikacji: 2023-10-03
Data aktualizacji: 2023-10-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź