Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Otwarty konkurs ofert: Ambasador rewitalizacji

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie w zakresie rewitalizacji.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:  120 000 zł

Termin realizacji zadania: 01 czerwca – 31 grudnia 2024 r.

Miejsce realizacji zadania: miasto Kraków - obszary rewitalizacji  Kazimierz-Stradom, Grzegórzki-Wesoła, „stara” Nowa Huta

Termin składania ofert upływa: 18 kwietnia 2024 r., o godz. 15:00

Oferty  należy składać za pomocą aplikacji: Logowanie - NGO Generator

 

Oczekiwane cele zlecanego zadania publicznego:

  • budowanie i umacnianie aktywności obywatelskiej, skuteczne działania partycypacyjne i zachęcanie interesariuszy rewitalizacji do działania na rzecz swojego podobszaru, wzrost zaangażowania w sprawy sąsiedzkie;
  • wzmocnienie działań edukacyjnych i informacyjnych w kontekście procesu rewitalizacji tak, by interesariusze rewitalizacji lepiej go rozumieli i utożsamiali się z nim;
  • wzmocnienie wspólnot podobszarów rewitalizacji w kontekście poprawy jakości życia, realizacji wspólnych inicjatyw – również tych oddolnych, zapobieganie anonimizacji społeczności i wykluczeniu – wspólne, włączające działania na obszarze rewitalizacji, czynne uczestnictwo w procesie rewitalizacji;
  • animowanie i integracja lokalnych społeczności, kreowanie miejsc spotkań;
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania na obszarze rewitalizacji.

 

Ważne! Planowana wysokość środków na realizację zadania wynosi 120 000 zł.

Przewidziano następujący podział: na każdy podobszar przypada 40 000 zł.

Przewidywalna maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 40 000 zł.

Jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w konkursie, na wybrany podobszar. Wykluczone jest składanie przez jedną organizację ofert na więcej niż jeden podobszar.

 

Pozostałe szczegóły składania ofert: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=190702

pokaż metkę
Autor: MS
Osoba publikująca: Mateusz Spyrczyński
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie
Data publikacji: 2024-03-29
Data aktualizacji: 2024-03-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź