wolontariat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Korzyści z bycia biznesem odpowiedzialnym społecznie.

Z badań Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wynika, że firmy stosujące zasady CSR odnoszą liczne następujące korzyści w porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwami:

Korzyści ekonomiczne:

 • posiadają wyższą płynność bieżącą;
 • lepiej wykorzystują majątek trwały i kapitał ludzki;
 • mają wyższą rentowność sprzedaży;
 • więcej inwestują w przeliczeniu na 1 pracownika.

Korzyści otoczenia społecznego:

 • wzrost poziomu kultury i bezpieczeństwa pracy;
 • ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko;
 • realizacja celów społecznych nie do osiągnięcia bez wsparcia ze strony biznesu.

Korzyści środowiskowe:

 • postępowanie MŚP zgodnie z najlepszymi praktykami;
 • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami;
 • zaangażowanie partnerów biznesowych w ramach łańcucha odpowiedzialności środowiskowej oraz inicjowanie wspólnych działań proekologicznych;
 • popularyzowanie idei proekologicznych.

Korzyści dla pracowników:

 • terminowe wypłaty wynagrodzenia;
 • wysoka kultura i bezpieczeństwo pracy;
 • stały rozwój zawodowy dzięki dostępności szkoleń;
 • dodatkowa opieka medyczna;
 • wysoka jakość udogodnień socjalnych;
 • równość szans kobiet i mężczyzn w zakresie zajmowanych stanowisk i wynagrodzenia.
pokaż metkę
Autor: MH
Osoba publikująca: Mateusz Spyrczyński
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie
Data publikacji: 2022-09-04
Data aktualizacji: 2023-01-17
Powrót