Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Główne źródła finansowania NGO

Organizacje pozarządowe mają szereg możliwości finansowania swoich działań  i przedsięwzięć.

Najpopularniejszą formą są granty/dotacje pozyskiwane w ramach konkursów. Coraz częściej mówi się o innych sposobach na sfinansowanie działań.

Poniżej lista najważniejszych form:

Działalność odpłatna pożytku publicznego

  • działalność powadzona przez organizację pozarządową w ramach jej działań statutowych mieszczących się w sferze pożytku publicznego
  • sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:
    a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub
    b) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,
  • sprzedaż przedmiotów darowizny

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 

Zbiórki publiczne

Pieniądze lub dary rzeczowe można też zbierać w miejscach publicznych i przeznaczać je na cele pożytku publicznego. Jakie obowiązki wiążą się z organizacją zbiórki i jak ją przeprowadzić legalnie?

https://poradnik.ngo.pl/zbiorki-publiczne

 

Sponsoring

Traktując sponsoring jako jedno z możliwych źródeł finansowania działań organizacji i wymieniając go obok takich źródeł jak: dotacje, zbiórki publiczne, nawiązki, odpłatna działalność pożytku itp., należy przede wszystkim odróżnić sponsoring od darowizn.

W najbardziej skrótowym ujęciu w przypadku darowizny świadczenie jest jednostronne - ktoś coś komuś daruje i nie żąda nic w zamian. W przypadku sponsoringu za przekazane organizacji środki lub rzeczy sponsor oczekuje czegoś w zamian (i zostaje to określone w umowie).

 

Aukcje charytatywne

Stowarzyszenia i fundacje mogą też być organizatorami aukcji charytatywnych. Należy jednak pamiętać o ogłoszeniu warunków aukcji przed jej rozpoczęciem

Jednym z obowiązków organizatora aukcji zawartych w Kodeksie cywilnym jest ogłoszenie warunków aukcji przed jej rozpoczęciem. Warunki te są wiążące dla organizatora i dla uczestników. W ogłoszeniu musi znaleźć się informacja o czasie, miejscu, przedmiotach i zasadach prowadzenia licytacji. Jeżeli nie chcemy zamieszczać szczegółowych informacji w ogłoszeniu o aukcji, możemy odnieść się w nim do innego dokumentu, w którym takie warunki się zostały opisane.

Warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane tylko wówczas, gdy zastrzeżono to wcześniej w treści dokumentu.

 

SMS-y charytatywne

W pewnych sytuacjach warto zastanowić się nad zbieraniem środków na określony cel przy pomocy SMS-ów.

Składki członkowskie

Składki członkowskie to wpłaty członków stowarzyszenia na rzecz swojej organizacji.

 

12 kraków partnerstwa

Zapraszamy do zapoznania się broszurą projektu "12 kroków partnerstwa"

Wewnątrz broszury znajdziecie Państwo opisane w sposób przystępny dwa ważne procesy:

  • pierwszym z nich są zasady powoływania i funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO);
  • w drugiej części poradnika poznacie Państwo zasady powoływania partnerstwa na linii Gmina Miejska Kraków–organizacje pozarządowe (GMK–NGO).
pokaż metkę
Autor: MS
Osoba publikująca: Mateusz Spyrczyński
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie
Data publikacji: 2023-02-07
Data aktualizacji: 2023-02-09
Powrót