Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Minimalne wymagania dot. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami staje się dla NGO obowiązkiem! Warto poznać zasady, które obowiązują organizacje chcące składać oferty w ramach otwartych konkursów ofert.

 

Z dniem 5 września 2021r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1062), która nakłada na Gminę Miejską Kraków obowiązek uwzględniania w umowach dotacyjnych zawieranych z organizacjami pozarządowymi na realizację zleconych zadań publicznych  zapisów mówiących o obowiązku zapewnienia przez realizatora zadania takiej dostępności.

Treść ustawy znajdziesz tutaj: https://bityl.co/8SOh


Minimalne wymagania dot. dostępności  architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej określa art. 6 ustawy. W przypadku niemożliwości ze względów technicznych lub prawnych zapewnienia dostępności w ww. zakresie, organizacja pozarządowa ma możliwość zapewnienia tzw. dostępu alternatywnego, zgodnie z art. 7 ustawy.

Miasto już na etapie ogłoszenia konkursowego będzie uwzględniało taka informację i nakładało na oferenta obowiązek wykazania w ofercie konkretnych planowanych działań  w tym zakresie przy realizacji zadania publicznego.

W Centrum Obywatelskim - ul. Reymonta 20 udzielimy Ci dokładnych informacji na temat zmian, które wchodzą w życie wraz z ustawą. Pragniemy również dodać, iż wspierając Cię w przygotowaniu wniosku o dotację na realizację zadań publicznych, podpowiemy Ci, jak należy postąpić, aby spełnić warunki konieczne w świetle nowej ustawy.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Grabek-Niekraszewicz
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie
Data publikacji: 2021-09-02
Data aktualizacji: 2021-09-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat