Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacja o planowanych konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Krakowa informuje o planowanych  konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2022
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
.

Konsultacje odbędą się w terminie  od 1 do 22 października 2021 roku, a  ich realizatorem będzie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach będą mogły:

1) skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych komórek merytorycznych Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w okresie od 1 do 22 października br. w godz. 10.00-14.00;

  1. wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 6 października br. w godz. 16.00-18.00 w sali konferencyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24 (III piętro);
  2. przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
    22 października 2021r
    . w następujący sposób:

     - przesłać wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,

     - przesłać wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE
        RPW 2022”,

    -  dostarczyć lub wysłać wypełniony formularz do siedziby Wydziału Polityki Społecznej  i Zdrowia UMK,  ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (sekretariat, pokój nr 8, III piętro).

Jednocześnie przypominamy, że projekt konsultowanego  Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z załącznikami
dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w miejskim serwisie internetowym dotyczącym konsultacji https://obywatelski.krakow.pl/ oraz w miejskim portalu internetowym dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl dopiero od dnia rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi, tj. od dnia 1 października br.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Grabek-Niekraszewicz
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie
Data publikacji: 2021-09-27
Data aktualizacji: 2021-09-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź