Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nabór do Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór do Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa

Przedstawiamy warunki naboru członków Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa na podstawie Zarządzenia nr 3070/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa.

I. Warunki uczestnictwa w naborze i wymagana dokumentacja.

1. Skład Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa (dalej Rada) powołuje Prezydent Miasta Krakowa.

2. Przedstawiciele strony społecznej będący Wnioskodawcami zwycięskich projektów edycji I – VIII w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa składają w nie przekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r. za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia do Prezydenta Miasta Krakowa wniosek o powołanie do Rady poprzez:

3. Decyzję o powołaniu Członków Rady będących Wnioskodawcami podejmuje Prezydent Miasta Krakowa na podstawie analizy przesłanych zgłoszeń pod kątem doświadczenia w partycypacji społecznej oraz motywacji kandydata.

4. Zostanie członkiem Rady wiąże się z koniecznością dostarczenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia o zgodzie na uczestnictwo w pracach Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa – wzór oświadczenia zostanie przekazany w terminie późniejszym.

II. Termin składania wniosku i sposób wyłonienia kandydata Rady.

1. Wnioski kandydatów należy składać za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia do Prezydenta Miasta Krakowa w terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku. Wnioski przesłane na inne adresy niż wskazane w punkcie I. 2. lub po wskazanym terminie nie będą uwzględnione i rozpatrywane.

2. Powołanie członków Rady następuje w formie Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa umieszczonego na stronie internetowej https://budzet.krakow.pl/  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

III. Zadania Rady i inne informacje dodatkowo.

1.Do zadań Rady należy w szczególności:
a. monitorowanie wdrożenia i realizacji harmonogramu budżetu obywatelskiego, proponowanie zasad oraz rozwiązań w celu prawidłowej jego realizacji;
b. promocja idei budżetu obywatelskiego;
c. wyrażanie - na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa – opinii w sprawach związanych z poszczególnymi etapami realizacji budżetu obywatelskiego;
d. realizacja innych zadań wskazanych we właściwej uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

2. Członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.

3. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Posiedzeniach Radzie.

Więcej informacji można uzyskać przesyłając zapytanie pod adres  budzetobywatelski@um.krakow.pl

pokaż metkę
Autor: MS
Osoba publikująca: Mateusz Spyrczyński
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie
Data publikacji: 2021-11-29
Data aktualizacji: 2021-11-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź