Aktualności rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Spotkania branżowe dla NGO

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, w ramach prac nad projektem Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2025 z organizacjami pozarządowymi, zaprasza  przedstawicielki i przedstawicieli trzeciego sektora na 2 spotkania branżowe:

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE 1
Termin: 11 czerwca br. w godz. 17.00-19.00
Uczestnicy:
Podmioty trzeciego sektora realizujące zadania publiczne w sferach:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-34 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 

SPOTKANIE 2
Termin:    25 czerwca br. w godz. 17.00-19.00
Uczestnicy:
Podmioty realizujące zadania publiczne w sferach:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

MIEJSCE
Oba spotkania odbędą się sali konferencyjnej Wydziału w lokalizacji ul. Dekerta 24 (III piętro), a ich tematem będzie zebranie propozycji organizacji pozarządowych odnośnie projektu programu współpracy na rok 2025.

 

Serdecznie zapraszamy!

pokaż metkę
Autor: MS
Osoba publikująca: Mateusz Spyrczyński
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie
Data publikacji: 2024-05-29
Data aktualizacji: 2024-05-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź