Aktualności rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nowe zasady rezerwacji przestrzeni coworkingowej i konferencyjnej

Od poniedziałku 06.07.2020 Centrum Obywatelskie - ul.Reymonta 20 wznawia działalność stacjonarną. Zapraszamy do rezerwacji przestrzeni coworkingowej i sal konferencyjnych.

W związku z tym publikujemy nowe zasady  rezerwacji przestrzeni coworkingowej i konferencyjnej, wynikające przepisów dotyczących zachowania reżimu sanitarnego.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY STACJONARNEJ
CENTRUM OBYWATELSKIEGO – UL. REYMONTA 20 W KRAKOWIE
związane z utrzymywaniem się stanu epidemii


REZERWACJA PRZESTRZENI COWORKINGOWEJ I KONFERENCYJNEJ

I – dokonanie rezerwacji przestrzeni w Centrum Obywatelskim – ul. Reymonta 20

Rezerwacje przyjmowane są dla grup liczących nie więcej niż 15 osób (w tym uczestnicy wydarzenia oraz osoby prowadzące i przedstawiciele Organizatora wydarzenia);
Organizator planujący dokonać rezerwacji przestrzeni w Centrum, proszony jest o kontrakt z obsługą Centrum (mailowo: centrum@krafos.pl lub telefonicznie: 669-528-381) celem potwierdzenia dostępności pomieszczeń w proponowanym terminie;
W przypadku potwierdzenia przez obsługę Centrum dostępności pomieszczeń, Organizator zobowiązany jest:

a) Do wypełnienia i przesłania na adres centrum@krafos.pl, nie dalej niż 3 dni robocze przed planowanym terminem rezerwacji formularza rezerwacyjnego dostępnego pod linkiem: http://co.krakow.pl/zalacznik/330082, po otrzymaniu formularza obsługa Centrum potwierdzi dokonanie rezerwacji;


b) Organizator wydarzenia organizowanego w przestrzeni Centrum, zobowiązany jest do dostarczenia wykazu uczestników wydarzenia (załącznik nr 2) obsłudze Centrum, na adres centrum@krafos.pl, nie dalej niż 1 dzień roboczy przed planowaną rezerwacją.


c) Organizator wydarzenia zobowiązany jest do poinformowania wszystkich uczestników wydarzenia o zasadach związanych ze stanem epidemii, które obowiązują w Centrum.

Należy zwrócić szczególną uwagę na poinformowanie uczestników o:

a) bezwzględnej konieczności zakrywania nosa i ust (maski lub przyłbice)

b) dezynfekcji rąk podczas wejścia do budynku oraz częstej dezynfekcji rąk podczas korzystania z przestrzeni Centrum.


Organizator zobowiązany jest do przekazania uczestnikom oświadczenia (załącznik nr 1), który uczestnicy muszą wypełnić i przekazać obsłudze Centrum w momencie wejścia do budynku. Przedstawiciele Organizatora obecni podczas wydarzenia również zobowiązani są do wypełnienia ww. oświadczenia. W przypadku braku możliwości wcześniejszego wypełnienia oświadczenia, obsługa Centrum będzie dysponowała drukami oświadczenia. W miarę możliwości prosimy jednak o wypełnianie oświadczeń wcześniej, co pozwoli na szybszą obsługę rezerwacji i wejście do budynku.
Rezerwacje możliwe będą w poniedziałki, środy i czwartki – w godz. 13:30 – 19:30 zaś we wtorki i piątki w godz. 09:30 – 15:30, przez co rozumieć należy możliwe godziny rozpoczynania i kończenia wydarzeń.


Ze względów epidemiologicznych, nie ma obecnie możliwości organizowania podczas wydarzenia przerw kawowych, cateringu czy poczęstunku. Prosimy Organizatorów o uwzględnienie tejże kwestii w planowaniu wydarzeń w przestrzeni Centrum.

II – korzystanie z rezerwacji przestrzeni w Centrum Obywatelskim – ul. Reymonta 20

Organizator wydarzenia lub wyznaczone przez niego osoby, zobowiązany jest do obecności w Centrum na 20 minut przed planowanym wydarzeniem, np. 13:10. O ustalonej godzinie obsługa Centrum umożliwi Organizatorowi wejście do budynku po odebraniu oświadczenia (załącznik nr 1).


Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do oczekiwania na wejście do budynku w odstępach co najmniej 2 metrów pomiędzy osobami.


Na 5 minut przed planowanym wydarzeniem, obsługa Centrum rozpocznie wpuszczanie uczestników wydarzenia do budynku, zgodnie z przekazanym przez Organizatora wydarzenia wykazem osób. Osoby, których nazwiska nie będą widniały na wykazie jak również osoby nie stosujące osłony na usta i nos, odmawiające dezynfekcji rąk oraz przejawiające objawy infekcji, jak również odmawiające wypełnienia i podpisania oświadczenia (zał. 1) nie będą wpuszczane do budynku.
Podczas korzystania z przestrzeni, należy zachowywać odstęp co najmniej 2 metrów od innej osoby oraz zajmować wyłącznie miejsca wskazane przez obsługę Centrum.
Nie jest możliwa zmiana ustawienia stanowisk roboczych w sali.


Podczas przebywania w przestrzeni Centrum należy bezwzględnie:
a) stosować osłonę na nos i usta;
b) dezynfekować ręce;
c) zachowywać odstępy nie mniejsze niż 2 metry od innych osób.


III – spotkanie ze specjalistami Centrum Obywatelskiego – ul. Reymonta 20

Termin spotkania ze specjalistą ds. obsługi beneficjenta lub pozostałymi – doradcami, mentorami, coachami, należy każdorazowo ustalić w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego (centrum@krafos.pl lub 669-528-381). Ze względów bezpieczeństwa naszych gości jak i samego zespołu Centrum, przyjmowali będziemy wyłącznie umówione osoby.


Osoby umówione na spotkania w Centrum zobowiązane będą do:
a) wypełnienia i podpisania oświadczenia (załącznik nr 1);
b) stosowania osłony na nos i usta;
c) dezynfekcji rąk przy każdorazowym wejściu do budynku i pomieszczeń Centrum;
d) zachowywania odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób.


Z przyczyn epidemiologicznych, tymczasowo nie ma możliwości korzystania z zaplecza kawowego Centrum.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Gajda
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie
Data publikacji: 2020-07-06
Data aktualizacji: 2020-07-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź