wolontariat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

W jakim wieku mogę zostać Wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każdy bez względu na swój wiek. Jednak niektóre formy wolontariatu wymagają od wolontariusza pełnoletności. Należy także pamiętać, że do wykonywania wolontariatu niezbędne jest zawarcie umowy – a sposób jej zawierania jest uzależniony od wieku wolontariusza.

Wymaganie pełnoletności

W niektórych przypadkach wolontariat może być zadaniem bardzo wymagającym, dlatego zgodnie z prawem w niektórych miejscach wolontariusze mogą być tylko osoby pełnoletnie. Obecnie takie placówki to:

Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym publiczne poradnie specjalistyczne (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Dz. U. nr. 0 poz. 199)

Jeśli nie orientujesz się, czy w danym miejscu możesz działać jako wolontariusz, zawsze możesz zwrócić się z takim pytaniem do osób prowadzących dana placówkę lub najbliższego centrum wolontariatu.

Kryterium wieku może być także narzucone przez organizatora wolontariatu niezależnie od wymogów prawnych.

 

Wolontariusze niepełnoletni

Wolontariat jest świadczony na podstawie umowy którą wolontariusze zawierają z osoba reprezentującą podmiot, na rzecz którego będą działali. Zasady zawierania umów reguluje Kodeks Cywilny, który bardzo szczegółowo opisuje w jaki sposób umowy mogą być zawierane.

Osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie zawrzeć takiej umowy. W przypadku osoby, która nie ukończyła 13 roku życia umowę taka może w jej imieniu zawrzeć rodzic lub prawny opiekun.

Jeśli osoba ukończyła 13 rok życia, to umowę taka może zawrzeć samodzielnie, ale tylko za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna – wtedy osoba chcąca zostać wolontariuszem musi przedstawić taką zgodę, najczęściej w formie pisemnej.

pokaż metkę
Autor: MH
Osoba publikująca: Mateusz Spyrczyński
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie
Data publikacji: 2022-09-04
Data aktualizacji: 2023-01-17
Powrót