Komunikat archiwalny

Konkurs ofert 'Przeprowadzenie ewaluacji realizacji przez Gminę Miejską Kraków procedury otwartych konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017-2019'

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, którego treść publikujemy poniżej.

Konkurs ofert 'Przeprowadzenie ewaluacji realizacji przez Gminę Miejską Kraków procedury otwartych konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017-2019'
Fot. pixaby

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tytuł zadania publicznego: "Przeprowadzenie ewaluacji realizacji przez Gminę Miejską Kraków procedury otwartych konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017-2019".

Szczegółowe informacje TUTAJ

pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Gajda
Podmiot publikujący: Centrum Obywatelskie
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się